WARSZTATY

Wykładowcami V edycji będą:

ad. dr hab. Magdalena Jakubska-Szymiec (AM w Poznaniu)

dr Łukasz Nędza (AM w Krakowie)

dr Alicja Wołyńczyk (ZPSM nr 4 w Warszawie)

mgr Łukasz Dyczko (UMFC w Warszawie)

Tradycją Małopolskiego Festiwalu Saksofonowego jest nagradzanie laureatów konkursu (zakładka KONKURS) lekcjami indywidualnymi oraz możliwością udziału w warsztatach . Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom młodych saksofonistów oraz ich nauczycieli i rodziców – przewidujemy możliwość zapisu uczestników, którzy nie będą brać udziału w konkursie.

Zapisy na warsztaty drogą pozakonkursową zostaną otwarte po zamknięciu zgłoszeń na konkurs (27.04.2024r. )

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową i telefoniczną.

Zapraszamy!