Do pobrania

Do udziału w Festiwalu można się zgłosić jako uczestnik czynny lub bierny.

Uczestnik czynny to osoba, która bierze udział w Konkursie i stara się o lekcje indywidualne podczas warsztatów. Oprócz tego jest upoważniona do udziału we wszystkich zajęciach orkiestry saksofonowej i innych wydarzeniach związanych z Festiwalem. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31.10.2017r. Wpisowe dla uczestnika czynnego wynosi 100zł.

Uczestnik bierny to osoba, która nie bierze udziału w konkursie, ale chce brać udział w warsztatach jako członek orkiestry i obserwator zajęć indywidualnych. Forma uczestnictwa biernego jest skierowana zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Zgłoszenia należy nadsyłać do 10.11.2017r. Wpisowe dla uczestnika biernego wynosi 30zł.

Każda zarejestrowana osoba otrzyma dyplom uczestnictwa w Festiwalu.

Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz potwierdzeniem wpłaty wpisowego prosimy przesyłać na adres: kontakt@malopolskifestiwalsaksofonowy.pl

 

Harmonogram przesłuchań II MFS

 

II Małopolski Festiwal Saksofonowy – informacje

Regulamin Konkursu

karta zgłoszenia – KONKURS (uczestnik czynny)

karta zgłoszenia UCZESTNIK BIERNY