I Edycja – 2015r.

Pierwsza edycja Małopolskiego Festiwalu Saksofonowego odbyła się w 2015 roku. Na wydarzenia w ramach Festiwalu składały się warsztaty saksofonowe w formie indywidualnych i zespołowych lekcji otwartych oraz konkurs i koncerty promujące muzykę saksofonową. Festiwal rozpoczął się 9 listopada 2015 roku konkursem saksofonowym dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Ponieważ wydarzenie odbywało się w ramach realizacji programu „Małopolskie Dziedzictwo – Bon edukacyjny”, nagrody w konkursie były nietypowe. Laureaci otrzymali bowiem „bony” na bezpłatny udział w warsztatach saksofonowych oraz indywidualne lekcje z wybitnymi wykładowcami. Taka forma nagradzania miała nie tylko wyłonić najlepszych, ale także pomóc im w dalszym rozwoju, lub też dostrzec potencjał, który wymaga stymulacji i wsparcia. W konkursie wzięło udział 46 młodych wykonawców, a oceniało ich Jury złożone z saksofonistów – nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia.
Wykładowcami warsztatów byli:
prof. Paweł Gusnar (UMFC w Warszawie, AM w Łodzi) 21-22.11.2015 r.
prof. Christian Wirth (Konserwatorium Maurice Ravela w Paryżu) 04-06.12.2015 r.
mgr Dorota Samsel (ZSM w Poznaniu) 04-06.12.2015 r.
mgr Pablo Sanchez Escariche Gash (Sevilla) 20-21.11.2015 r.
warsztaty zespołowe i orkiestrowe prowadzili Urszula Gosk, Katarzyna Majchrzak, Michał Czapliński i Mateusz Majchrzak.
Decyzją Jury wyłoniono 46 laureatów nagród i wyróżnień, którzy zostali nagrodzeni bonami edukacyjnymi na lekcje indywidualne podczas warsztatów, oraz nagrodami rzeczowymi. W sumie podczas warsztatów odbyło się 80 lekcji indywidualnych i 20 godzin zajęć zespołowych. W zajęciach zespołowych orkiestry saksofonowej wzięło udział 72 uczniów szkół muzycznych z małopolski. W ramach Festiwalu miało miejsce 12 koncertów promujących muzykę saksofonową oraz muzykę polską. Koncerty odbyły się w dziewięciu różnych instytucjach kultury m.in. w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, Dworku Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku, na Zamku w Dębnie, w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku i innych. Bony edukacyjne w postaci zaproszeń na koncerty otrzymało ponad 300 uczniów szkół ogólnokształcących. Małopolski Festiwal im. Adolpha Saxa to pierwsze wydarzenie kulturalne w Polsce, łączące w sobie konkurs, warsztaty i koncerty, poświęcone w całości muzyce saksofonowej. Istotą Festiwalu jest możliwość poznania Mistrzów Saksofonu, obok których wystąpią młodzi – a czasem całkiem mali – adepci tego instrumentu.